Zľava 20 % na všetky brúsky na nechty s použitím kódu "DRILL20"!

Prihlásiť sa

Správa účtu

Všeobecné pravidlá súťaží

Všetky nižšie uvedené pravidlá platia pre všetky súťaže obsahujúce pri vyhlásení odkaz na https://www.naninails.sk/pravidla-sutaze/vseobecna-pravidla-soutezi/.

Milé milovníčky manikúry, chcete s nami súťažiť? Tak čítajte

Všetko, čo by ste mali vedieť (skrátené pravidlá, čítanie zaberie 1 minútu):

Súťažný príspevok alebo e-mail vždy obsahuje nasledujúce informácie, ktorým venujte dostatok pozornosti:

 •         od kedy do kedy súťaž trvá
 •         čo je potrebné urobiť, aby ste mali šancu vyhrať
 •         o čo sa súťaží
 •         kedy sa dozviete, či ste vyhrali
 •         spôsob akým vyberieme výhercu

Zúčastniť sa môžete, ak:

 •         máte občansky preukaz (máte teda viac ako 15 rokov)
 •         žijete na území štátu, kde súťaž organizujeme
 •         poznáte pravidlá, rozumiete im a dodržíte ich

Pokiaľ ide o výhru:

 •         Vyhrali ste? To sa dozviete najneskôr do 10 pracovných dní od ukončenia súťaže.
 •         Cenu môžete získať len vtedy, ak dodržíte všetky pravidlá a správne splníte zadanie súťaže.
 •         Nepodvádzajte, my na to prídeme, a pre vás sa tým potom účasť v súťaži končí.
 •         Ak vyhráte a neodpoviete nám do 72 hodín, výhra náleží inej účastníčke.
 •         Aby sme vám výhru mohli odovzdať, budeme potrebovať vaše kontaktné informácie. Nebojte sa, sú u nás v bezpečí. Ako s nimi nakladáme, zistíte tu.
 •         Výherkyňa v súťaži organizovanej prostredníctvom Instagramu musí mať verejný profil.

 

Úplné pravidlá

Všeobecné pravidlá súťaží organizovaných spoločnosťou NaniNails s.r.o.

NaniNail s.r.o., IČO – 29391920, ďalej jen „Organizátor“, príležitostne organizuje súťaže, vyhlásené prostredníctvom svojho profilu u spravovaných stránok na sociálnej sieti Facebook (https://www.facebook.com/naninailscz/; https://www.facebook.com/naninailssk/; https://www.facebook.com/naninailsro/) a prostredníctvom svojho profilu na sociálnej sieti Instagram (https://www.instagram.com/naninails_shop/) alebo prostredníctvom obchodných e-mailov zasielaných riadne potvrdeným odberateľom.

Organizátor neručí za doručenie správy, ktorou bude zasielaná informácia o výhre ani za doručenie výhry samotnej.

Súťažiaci tiež berie na vedomie, že výkon a rýchlosť prenosu správ a dát (rovnako ako rýchlosť odpovede Organizátora), sú závislé na obsluhujúcej technológii. Organizátor nemôže plne ovplyvniť nepredvídané udalosti a faktory (napr. chyba v spojení, prerušenia el. prúdu a i.), ktoré môžu spomaliť či na čas prerušiť komunikáciu vo veciach súťaže a vylučuje všetku zodpovednosť prameniacu z vyššie uvedeného.

Organizátor si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov súťaž bez náhrady skrátiť, prerušiť alebo zrušiť aj bez výberu výhercov.

Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá súťaže, a to písomne, na mieste pôvodných pravidiel. Účinnosť tejto zmeny nastáva okamihom zverejnenia.

Súťaž nie je nijako sponzorovaná ani spravovaná sociálnou sieťou, prostredníctvom ktorej je organizovaná (Facebook, Instagram) alebo inými poskytovateľmi informačných služieb (MailChimp).

Vyhlásenie súťaže

Príspevok alebo e-mail vyhlasujúci súťaž obsahuje vždy hlavné informácie o súťaži, ako je: obdobie, v ktorom sa súťaž koná, princíp súťaže, typ výhry, termín vyhlásenia výhercov, spôsob výberu výhercov.

Účasť v súťaži

Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba žijúca na území štátu, v ktorej Organizátor pôsobí a súťaž organizuje (Česká republika, Slovensko alebo Rumunsko), staršia ako 15 rokov, oboznámená so všetkými stanovenými pravidlami vzťahujúcimi sa k súťaži, s podmienkou, že pravidlá dodrží a akceptuje.

Určenie a vyhlásenie víťaza

Víťaz spĺňajúci všetky podmienky na účasť v súťaži bude vybraný na základe spôsobu uvedeného pri vyhlásení súťaže (pozri Vyhlásenie súťaže). Spôsob vyhlásenia súťaže bude v súlade s charakterom súťaže. Vyhlásenie prebehne vždy najneskôr do 10 pracovných dní od ukončenia súťaže.

Výhercovi bude víťazstvo oznámené označením jeho profilu v komentári pod súťažným príspevkom (v prípade organizovania súťaže na Facebooku a Instagrame) s výzvou o zaslanie nevyhnutných osobných údajov, ktoré budú využité na odovzdanie výhry.

Výherca môže byť o výhre informovaný aj cez vyhlasovací príspevok, kde bude označený, cez súkromnú správu alebo cez e-mail (pokiaľ to bude v súlade s typom súťaže).

V prípade, že nebude výherca na výzvu Organizátora reagovať v priebehu 72 hodín od chvíle prvého kontaktu, Organizátor má právo príslušným spôsobom vybrať iného výhercu, ktorý spĺňa všetky súťažné pravidlá, prípadne (napr. ak nebude žiadny ďalší kandidát vhodný na výhru), môže výhra prepadnúť v prospech Organizátora. Pôvodný výherca týmto stráca právo výhru akokoľvek vymáhať.

Výherca v súťaži organizovanej prostredníctvom Instagramu musí mať verejný profil.

V prípade náhodnej generácie víťaza (napr. výber jedného z komentárov pod súťažným príspevkom na Facebooku) využíva Organizátor web na náhodnú generáciu komentárov https://commentpicker.com/.

Vylúčenie zo súťaže

Zamestnanci Organizátora súťaže, osoby im blízke, rovnako ako ostatné právnické aj fyzické osoby podieľajúce sa na organizovaní súťaže, ich zamestnanci a blízki, sú zo súťaže vylúčení. V prípade účasti v súťaži nemajú na výhru nárok.

Organizátor si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže akéhokoľvek súťažiaceho bez udania dôvodu a nezávisle od stupňa priebehu súťaže, u ktorého má vážne podozrenie na nekalé alebo podvodné konanie (napr. manipuláciu s výsledkami či hlasmi, prezentáciou prác či fotografií, ktoré nebudú dokázateľné originálom súťažiaceho, podvojné a podvodné profily, a i.), na konanie v rozpore so Všeobecnými pravidlami súťaže alebo pri konaní v rozpore s pravidlami sociálnej siete Facebook či Instagram. V tomto prípade nemá vylúčený žiadne právo na výhru, akékoľvek odškodnenie alebo náhradu.

Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou.

Výhry v súťaži

Všetky výhry do súťaže zabezpečuje Organizátor. Prevzatím výhry preberá výherca plnú zodpovednosť za prípadné škody alebo ujmy, ktoré môžu využívaním výhry vzniknúť jemu alebo tretím osobám. Organizátor nie je zodpovedný za akúkoľvek ujmu spôsobenú nezodpovedným užívaním ceny.

V prípade nespokojnosti s kvalitou výhry má súťažiaci možnosť produkt reklamovať na základe Reklamačného poriadku, podľa ktorého sa následne riadi aj výsledok (teda uznanie alebo neuznanie) reklamácie.

Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť určenú výhru cenou obdobného typu, ak nebude – z akéhokoľvek dôvodu – mať pôvodnú cenu k dispozícii. Súťažiaci v tomto ani inom prípade nemá nárok na požadovanie vyplatenie finančnej hodnoty zodpovedajúcej cene výhry.

Ochrana osobných údajov a nakladanie s osobnými informáciami

Výherca v súťaži dáva Organizátorovi povolenie spracovať ním poskytnuté osobné údaje (najčastejšie meno, priezvisko, prezývka, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa) na potreby kontaktu súťažiaceho a odovzdanie výhry.

Účasťou v súťaži každý súťažiaci súhlasí s tým, že Organizátor môže bezplatne použiť mená, prezývky a obsah súťažného príspevku (najčastejšie text, fotografie) na svoje marketingové a propagačné účely.

Súťažiaci tiež súhlasí s tým, že ním poskytnutá e-mailová adresa môže byť Organizátorom zaradená do databázy kontaktov na zasielanie komerčných oznámení, z ktorej sa dá kedykoľvek odhlásiť.

Viac o tom, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi, zistíte tu.

Tieto pravidlá sú platné a účinné od 1. 9. 2018.

 

Tovar bol vložený do košíka

Môže sa hodiť

 • NANI darčeková krabička

  NANI darčeková krabička

  0,79 €
  Do košíka
 • NANI pilník Premium 150/180, štvorhran - Zebra

  NANI pilník Premium 150/180, štvorhran - Zebra

  0,99 €
  Do košíka
 • NANI cleaner, odstraňovač výpotkov 100 ml

  NANI cleaner, odstraňovač výpotkov 100 ml

  1,79 €
  Do košíka
 • NANI primer Bonder 11 ml

  NANI primer Bonder 11 ml

  3,99 €
  Do košíka
 • NANI výživný olejček 10 ml - Simply Pure

  NANI výživný olejček 10 ml - Simply Pure

  3,99 €
  Do košíka
 • arrow car cart clock hat letters menu kocka_7 kocka_11 kocka_3 nani3 kocka_6 kocka_8 kocka_5 nani5 kocka_2 kocka_10 kocka_vanoce_10 kocka_2 kocka_1 kocka_12 kocka_4 person search star