IBA DNES! 20% zľava na všetko s kódom "SUMMER20"!

Prihlásiť sa

Správa účtu

O nákupe

 1. Doprava a platba
 2. Obchodné podmienky
 3. Vrátenie tovaru do 30 dní
 4. Reklamačný poriadok
 5. Osobné údaje a ich ochrana
 6. Podmienky použitia webového rozhrania
 7. Sledovanie zásielok
 8. Okamžitá výmena a predĺžená záruka
 9. Vernostný program predajní

Doprava a platba

Zásielky sú odosielané prostredníctvom PacketaSlovak Parcel Service alebo cez výdajné miesta Zásielkovňa. Každú objednávku expedujeme v deň prijatia platby alebo deň nasledujúci. Zásielky zasielané na dobierku sú odosielané v deň objednania (najneskôr do 15:00) alebo deň nasledujúci. Štandardná dodacia lehota je 1 pracovný deň.

Aj napriek tomu, že sa snažíme všetky zásielky maximálne chrániť proti poškodeniu pri preprave, môže sa niekedy stať, že k vám príde balík poškodený.

Z tohto dôvodu Vám odporúčame pri prevzatí prekontrolovať stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky, poškodenie krabice, atď.) a odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky. Odmietnutie zásielky je nutné telefonicky oznámiť predávajúcemu na telefóne +421 232 195 522.

Skrytú vadu zásielky (tovar je nekompletný alebo poškodený) zistenú po prevzatí je zákazník povinný oznámiť dopravcovi bez zbytočného odkladu a vyžiadať si spísanie zápisu o škode. Pre rýchle vybavenie škodovej udalosti je nutné zápis o škode zaslať poštou alebo e-mailom predávajúcemu.

Dopravca má právo presvedčiť sa o skutočnom stave poškodenia či čiastočnej strate zásielky. Z týchto dôvodov nesmie zákazník s poškodenou zásielkou akokoľvek manipulovať a je povinný zachovať aj obal, v ktorom mu bola poškodená zásielka doručená.

U niektorých druhov tovaru (kozmetický kufrík, parafínová vaňa) možno zvoliť ako možnosť dopravy len spoločnosť SPS.

Pokiaľ si objednáte tovar v hodnote nad 25 EUR, dopravu na výdajné miesta máte ZADARMO. Nad 50 EUR máte ZADARMO všetky druhy doprav.

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.

Spôsob dopravy Platba vopred

Osobný odber

(tovar si vyzdvihnete osobne na našej predajni)

0,5 EUR

Zásielkovňa

(tovar si vyzdvihnete na vybranom výdajnom mieste)

2,5 EUR*

Packeta - Doručenie na adresu

(doručenie priamo do vašich rúk za dva pracovné dni)

3,4 EUR*

SPS - Balík

(doručenie priamo do vašich rúk za dva pracovné dni (medzi 8:00 - 18:00); ráno obdržíte SMS s predpokladaným časom doručenia)

4,5 EUR*

* DOBIERKA + 1 EUR k cene zásielky

Nahor

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Nasledujúce obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim : NaniNails s.r.o., Baška 278, 739 01 Baška, IČO: 29391920, zapísanej v obchodnom registri Krajského súdu v Ostrave, oddiel C, vložka číslo 38419. (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim. Predmetom tejto zmluvy je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho:

NaniNails s.r.o., Baška 278, 739 01 Baška, IČO: 29391920, zapísanej v obchodnom registri Krajského súdu v Ostrave, oddiel C, vložka číslo 38419

Prevádzka: NaniNails s.r.o., Baška 278, 739 01 Baška

Telefónne číslo: +421 232 195 522

Kontaktný e-mail: info@naninails.sk

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj 
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104 
fax č.: 02/ 58272 170 

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

1.1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy v písomnej forme, v ktorej budú dohodnuté podmienky odchylne od týchto obchodných a reklamačných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami. Novo dohodnuté obchodné podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.)

1.2. Na účely týchto obchodných a reklamačných podmienok sa doplnkovou zmluvou rozumie zmluva, pri ktorej kupujúci nadobúda tovar alebo je mu poskytovaná služba, ktorá súvisí s predmetom danej kúpnej zmluvy, pokiaľ je dodávaný tovar alebo poskytovaná služba predávajúcim alebo treťou stranou na základe ich dohody.

1.3. Zobrazená kúpna cena za tovar na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorá je prevádzkovaná predávajúcim obsahuje aj daň z pridanej hodnoty v stanovenej výške podľa platného právneho predpisu Slovenskej republiky. Nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Všetky obchodné a iné akcie platia do vypredania zásob, ak pri danom tovare nie je uvedené inak.

1.4. Právom predávajúceho je kedykoľvek upraviť predajnú cenu tovaru, ktorá je uvedená na internetovej stránke elektronického obchodu, v prevádzke predávajúceho. Takáto zmena sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zemnou ceny, bez ohľadu na to, že ešte neprišlo k dodaniu tovaru.

1.5. Neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok sú dokumenty Reklamačný poriadok, Osobné údaje a ich ochrana a Doprava a platba.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Kúpna zmluva sa uzatvára na základe návrhu, ktorý zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho, ktorému zaslal návrh na jej uzatvorenie. Predmetom zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len "objednávka").

2.2. Po odoslaní objednávky bude zaslaná na e-mailovú adresu automaticky generovaná správa o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len "potvrdenie doručenia objednávky"). V prípade potreby je možné, že na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť zasielané všetky dodatočné informácie ohľadne jeho objednávky.

2.3. Potvrdenie o doručení objednávky obsahuje informácie o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka a je zároveň akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy (ďalej len „akceptácia objednávky“).

2.4. Následne bude zaslaná na e-mailovú adresu kupujúceho informácia, ktorá obsahuje oznámenie o tom, či objednávka kupujúceho bola akceptovaná (ďalej len "akceptácia objednávky"). Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne aj iné potrebné údaje. Po prevzatí objednávky vám následne zašleme e-mail, v ktorom vás vyzveme na ohodnotenie zakúpených produktov.

2.5. Uzatvorenie kúpnej zmluvy nastáva doručením akceptácie objednávky elektronickou alebo písomnou formou.

2.6. Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:

a)      o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,

b)      o obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

c)      o telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

d)     o adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet informoval v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

e)      o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,

f)       o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných článkoch týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

g)      o informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

h)      o poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v čl. 10 a v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho; predávajúci zároveň poskytol samotný formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho

i)        o informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku"), a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

j)        o povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

k)      o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

l)        o poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka informoval v čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

m)    o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad ako ustanovuje ust. § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných kupujúcemu po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a čl. 9 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

n)      o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže kupujúci s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,

o)      o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

p)      o minimálnej dĺžke trvania záväzkov kupujúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

q)      o povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

r)       o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

s)       o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

t)       o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ak sa predávajúci zaviazal tento systém využívať informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

u)      o potrebných úkonoch na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že tieto potrebné úkony popísal v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

v)      o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je kupujúcemu dostupná po tom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho.

2.7. Pokiaľ predávajúci nesplnil svoju informačnú povinnosť podľa bodu 2.6. písmena e) týchto obchodných a reklamačných podmienok, kupujúci nie je povinný tieto dodatočné náklady alebo poplatky uhradiť.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný:

a) v prípade potvrdenia objednávky formou akceptácie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, lehote, kvalite a zabaliť ho a zabezpečiť prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,

c) zaslať potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvalom nosiči, ako napríklad cez e-mail. Potvrdenie je povinný zaslať bezodkladne a musí obsahovať všetky informácie uvedené v 2.6. vrátane formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

d) najneskôr spolu s tovarom odovzdať kupujúcemu  v elektronickej alebo písomnej forme všetky potrebné doklady na prevzatie a užívanie zakúpeného tovaru a tak isto ďalšie doklady, ktoré sú predpísané platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky ako napríklad návod v slovenskom jazyku, dodací list, záručný list a daňový doklad.

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny kupujúcim za dodaný tovar.

3.3. V prípade nedostupnosti tovaru alebo vypredania zásob, nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve, určenej týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je povinnosťou predávajúceho ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie, poprípade možnosť odstúpenia od kúpnej zmluvy pre kupujúceho (storno objednávky). Odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo storno objednávky je možné zaslaním e-mailu kupujúcim. V prípade uhradenia kúpnej ceny kupujúcim alebo jej časti, je povinnosťou predávajúceho vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Pokiaľ nedôjde k prijatiu náhradného plnenia kupujúcim, ponúkané predávajúcim a ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade uhradenia kúpnej ceny kupujúcim alebo jej časti, je predávajúci povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy, kupujúcemu.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1. Predávajúci oboznámil kupujúceho o povinnosti zaplatiť kúpnu cenu. Táto povinnosť je súčasťou objednávky.

4.2. Práva kupujúceho: Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

4.3. Povinnosti kupujúceho:

a) zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu predávajúcemu v dohodnutej lehote splatnosti, vrátane nákladov za doručenie objednaného tovaru,

b) prevziať tovar, ktorý bol objednaný a dodaný

c) v dodacom liste potvrdiť prevzatie tovaru svojim podpisom, alebo podpisom ním poverenej osoby.

5. Dodacie a platobné podmienky

5.1. Pri každom tovare na internetovej stránke elektronického obchodu je uvedená obvyklá dostupnosť tovaru aj s termínom jeho expedície.

5.2. Predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ sa nedohodli v kúpnej zmluve inak. Pokiaľ si túto povinnosť predávajúci nesplnil, môže ho kupujúci vyzvať, aby dodal vec v ním určenej primeranej dodatočnej lehote. Ak nedôjde k dodaniu veci ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy.

5.3. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.

5.4. Zobrazenie tovaru na ľubovoľnej internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je len ilustračné. Rozmery, váha a iné údaje o tovare, ktoré sa nachádzajú v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú udávané výrobcom a môžu sa odlišovať od skutočnosti o +- 1% z uvádzanej hodnoty.

5.5. Povinnosťou kupujúceho je prevziať tovar na dohodnutom mieste, podľa kúpnej zmluvy alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len "miesto"). Kupujúci je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Časový rozsah“).

5.6. Pokiaľ, predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto a v časovom rozsahu, je povinnosťou kupujúceho prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, prevzatie tovaru osobou splnomocnenou kupujúcim. Kupujúci je povinný podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny, o doručení a o odovzdaní tovaru. Povinnosťou tretej osoby splnomocnenej na prevzatie tovaru je predložiť predávajúcemu kópiu akceptácie objednávky. Okamihom doručenia tovaru kupujúcemu sa tovar považuje za dodaný. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na Miesto, jeho prevzatie kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim.

5.7. V prípade potreby opakovať dodanie tovaru z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste a v časovom rozsahu alebo ak kupujúci neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí časového rozsahu, bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady vo výške skutočných nákladov za vzniknutú škodu za pokus o neúspešné doručenie tovaru na miesto.

5.8. Povinnosťou kupujúceho je kontrola prijatej zásielky, obal tovaru a aj tovar, ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho, napríklad kuriér. Pokiaľ bude zistená vada tovaru, je povinnosťou zástupcu predávajúceho umožniť kupujúcemu vyhotovenie záznamu o povahe a rozsahu vady tovaru, správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. S takto vyhotoveným záznamom, doručeným predávajúcemu môže kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo ním určenej osoby. Pokiaľ kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadami, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.

5.9. V prípade nedodania tovaru predávajúcim, je kupujúci oprávnený v lehote uvedenej v bode 5.2. týchto obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní od okamihu doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy. Peňažné prostriedky sa prevedú na bankový účet, ktorý určí kupujúci.

6. Kúpna cena

6.1. Kúpna cena za tovar, ktorá bola dohodnutá v kúpnej zmluve medzi kupujúcim a predávajúcim je uvedená v akceptácii objednávky (ďalej len "kúpna cena"). V prípade ak je kúpna cena uvedená v potvrdení doručenia objednávky vyššia ako cena za identický tovar uvedená v ponuke elektronického obchodu v čase odoslania objednávky kupujúcim, predávajúci doručí kupujúcemu elektronickú správu s informáciou o ponuke novej kúpnej ceny v inej výške, ktorá sa považuje za návrh predávajúceho na uzavretie novej kúpnej zmluvy, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť e-mailom alebo písomne, aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

6.2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru v hotovosti, resp. platobnou kartou pri osobnom prevzatí tovaru, dobierkou v mieste dodania tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v akceptácii objednávky alebo na internetovej stránke predávajúceho v čase pred prevzatím tovaru. Viac informácií o doprave získate tu.

6.3. Pri zaplatení kúpnej ceny bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, sa považuje za deň platby, okamih kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6.4. Povinnosťou kupujúceho je zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6.5. Predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru na Miesto a zmluvné strany sa nedohodli na zaplatení kúpnej ceny za tovar v splátkach.

6.6. Montáž, vynesenie tovaru a náklady s tým súvisiace nie sú zahrnuté v kúpnej cene a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

7.1. Vlastnícke právo k tovaru nadobúda kupujúci až úplným zaplatením kúpnej ceny za tovar.

7.2. Okamihom prevzatia tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme prechádza na neho nebezpečenstvo škody na tovare.

Nahor

Vrátenie tovaru do 30 dní

Netrafili ste odtieň gél laku alebo nie je produkt podľa vašich predstáv? Nemusíte čakať na výmenu tovaru, pretože vám obratom vrátime peniaze na váš účet. Stačí, keď vyplníte náš online formulár, nepoužitý tovar starostlivo zabalíte a odnesiete ho na akékoľvek výdajné miesto Zásielkovne. Vrátenie tovaru týmto spôsobom je úplne ZADARMO.
 
V prípade vrátenia tovaru do 30 dní, musí byť tovar nepoužitý a originálne zabalený, v opačnom prípade nemusí byť vrátenie tovaru uznané.
 
Akonáhle obdržíme vrátený tovar, ihneď vám zašleme peniaze späť na váš účet.
Nahor

Reklamačný poriadok

1. Reklamačný poriadok (záruka, zodpovednosť za vady, reklamácie)

Tento Reklamačný poriadok upravuje spôsob a podmienky reklamácie vád tovaru zakúpeného prostredníctvom on-line obchodu NaniNails od našej spoločnosti NaniNails s.r.o., so sídlom Baška 278, 739 01 Baška, IČ: 29391920, zapísanej v obchodnom registri Krajského súdu v Ostrave, oddiel C, vložka číslo 38419.

Telefónne číslo: +421 232 195 522

Kontaktný e-mail: info@naninails.sk

ONLINE REKLAMAČNÝ FORMULÁR

Bez riadneho vyplnenia reklamačného formulára môže dôjsť k oneskoreniu vybavenia reklamácie.

Tovar môžete reklamovať aj na našich kamenných predajniach.

 

1.1. Kupujúci má právo na bezplatné odstránenie vady, včas a riadne, pokiaľ ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť. Povinnosťou predávajúceho je vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

1.2. Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len určitej súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, pokiaľ tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

1.3. Vymeniť vadný tovar za tovar bez vád môže predávajúci vždy, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

1.4. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovaru mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

1.5. V prípade iných neodstrániteľných vád, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

1.6. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod 1.1. až 1.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 1.4. až 1.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok) tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

1.7. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho alebo určenej osoby. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Informácie o servisných miestach a určených osobách pre záručný a pozáručný servis poskytne predávajúci kupujúcemu na zadnej strane záručného listu alebo na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

1.8. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho, teda čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich.

1.9. Na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sa vzťahuje reklamačný poriadok.

1.10. Pokiaľ tovar vykazuje  vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho, má kupujúci právo uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru.

1.11. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho a doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo podľa bodov 1.1. až 1.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ďalej len „Oznámenie o uplatnení reklamácie“) napr. vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho. Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci.

1.12. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

a) doručenie oznámenia o uplatnení reklamácie kupujúcim, predávajúcemu

b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu alebo na to určenej osobe

c) doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k reklamovanému tovaru predávajúcemu, ak sú tieto údaje nevyhnutné na riadne vybavenie reklamácie

1.13. Ak je predmetom reklamácie tovar, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný, kupujúci je okrem splnenia podmienok podľa bodov 1.12 písm. a) a c) týchto reklamačných a obchodných podmienok povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru predávajúcim alebo treťou osobou určenou predávajúcim.  Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy bola vykonaná obhliadka tovaru podľa prvej vety. Ak však predávajúci alebo ním určená tretia osoba napriek poskytnutej potrebnej súčinnosti zo strany kupujúceho nezabezpečí vykonanie obhliadky v primeranej lehote, najneskôr však do 10 dní od doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu, reklamačné konanie začína dňom doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu.

1.14. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 1.1. až 1.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 622 Občianskeho zákonníka) a právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 1.4. až 1.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 623 Občianskeho zákonníka). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

1.15. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

1.16. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

1.17. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

1.18. Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

1.19. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný bezvadný tovar s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

1.20. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

a)   ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú neoznámil zástupcovi predávajúcemu v súlade s bodom 5.8. týchto reklamačných a obchodných podmienok,

b)  ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,

c)   ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,

d)  ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,

e)   ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

f)   ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,

g)  ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

h)  ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

i)    ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

j)    ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

8.21. Povinnosťou predávajúceho je vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) výmenou tovaru,

b) vrátením kúpnej ceny tovaru,

c) odovzdaním opraveného tovaru,

d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

1.22. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.

1.23. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná. Zasielané produkty športovej výživy, potraviny v darčekových košoch a krmivá pre zvieratá majú dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2 mesiace pred dátumom spotreby, v prípade kratšej exspiračnej doby kontaktuje predávajúci kupujúceho telefonicky, alebo e-mailom a zásielka je odoslaná iba so súhlasom kupujúceho.

1.24. V prípade záručnej opravy tovaru sa predlžuje záručná doba o čas, po ktorý kupujúci nemohol požívať tovar.

1.25. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu.

1.26. V prípade odstrániteľnej vady, bude reklamácia vybavená podľa rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 1.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:

a) predávajúci vadný tovar vymení alebo

b) predávajúci zabezpečí odstránenie vady

1.27. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a kupujúci neurčí bezodkladne podľa bodu 1.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví odstránením vady.

1.28. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 1.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

a)    výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo

b)   v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny za tovar.

1.29. V prípade neodstrániteľnej vady alebo viac krát opakovanej odstrániteľnej vady, alebo pokiaľ ide o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktorá zamedzujú riadnemu užívaniu tovaru ako bez vady a kupujúci bezodkladne neurčí podľa bodu 1.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov.

1.30. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru podľa bodu 8.14. týchto reklamačných a obchodných podmienok.

1.31. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.

1.32. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

1.33. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 1.1. týchto reklamačných a obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

1.34. Ustanovenia čl. 1 týchto reklamačných a obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona 102/2014.

2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

2.1. Pokiaľ dôjde k nemožnosti splniť svoje povinnosti zo strany predávajúceho, vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy, z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

2.2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

2.3. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

2.4. Začiatok plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy je stanovený na deň, v ktorý kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo pokiaľ

a) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

b) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

c) na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.

2.5. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

2.6. Pri odstúpení od zmluvy sa vyžaduje písomná forma, spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy omylom alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

2.7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

2.8. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, sa zrušuje od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Nie je možné požadovať od kupujúceho žiadne náklady alebo iné platby, ktoré súvisia so zrušením doplnkovej zmluvy, okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.

2.9. V lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy, je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

2.10. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.

2.11. Zásielky na dobierku nebudú preberané predávajúcim. Odporúča sa tovar poistiť. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

2.12. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci. Tovar sa vráti priamo predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí v prípade ak predávajúci súhlasil, že tieto náklady bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

2.13. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

2.14. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

2.15. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:

a)         hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške

b)        náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.

Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

2.16. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

-        predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

-        predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

-        poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

-        predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, napr. zložený alebo zmontovaný nábytok a pod.

2.17. Ustanovenia čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

3. Záverečné ustanovenia

3.1. V prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu

3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

3.3. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

3.4. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

3.5. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

ONLINE REKLAMAČNÝ FORMULÁR

Nahor

Osobné údaje a ich ochrana

1. Ochrana osobných údajov

Pri vyplnení objednávky alebo pri registrácii vo webovom rozhraní nám poskytujete niektoré svoje osobné údaje. Aj pri používaní webového rozhrania dochádza k získavaniu, uchovávaniu a spracúvaniu ďalších osobných údajov, ku ktorým máme prístup. Zadaním osobných údajov a používaním webového rozhrania beriete na vedomie, že môžeme spracúvať a zhromažďovať vaše osobné údaje v nižšie uvedenom rozsahu a na nižšie uvedené účely.

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Pri nakladaní s osobnými údajmi preto postupujeme v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, čo je všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len „Všeobecné nariadenie.

1.1. Čo sú osobné údaje?

Osobné údaje sú najmä tie údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytujete pri vyplnení objednávky alebo registrácii. Osobnými údajmi sú všetky informácie, ktorými sa identifikuje alebo môže identifikovať konkrétna osoba. Osobnými údajmi sú najmä, nie však výlučne, meno a priezvisko, fotografia, dátum narodenia, e-mailová adresa, adresa bydliska alebo telefónne číslo.

Osobnými údajmi sú však aj ďalšie údaje, ktoré získavame automaticky v súvislosti s vaším využívaním webového rozhrania, ako IP adresa, typ prehliadača, zariadenia a operačného systému, čas a počet prístupov k webovému rozhraniu, informácie získané pomocou súborov cookie a ďalšie podobné informácie. Upozorňujeme, že tieto ďalšie osobné údaje môžeme získavať aj bez registrácie a bez ohľadu na to, či v rámci webového rozhrania nakupujete alebo nie.

1.2 Ako využívame osobné údaje?

Naša spoločnosť je v súlade so Všeobecným nariadením prevádzkovateľom vašich osobných údajov. Týmto vás informujeme o skutočnostiach, ktoré s týmto spracúvaním súvisia.

Kontaktné údaje sú uvedené nižšie. Na tieto kontaktné údaje sa môžete obrátiť, ak by vás zaujímalo čokoľvek, čo súvisí s ochranou osobných údajov, prípadne ak by ste mali v tejto súvislosti akékoľvek požiadavky:

NaniNails s.r.o., so sídlom Baška 278, PSČ 73901, Česká republika

IČO: 29391920,

spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 38419

Telefónne číslo: +421 232 195 522

Kontaktný e-mail: info@naninails.sk

Nie je určená zodpovedná osoba.

Spracúvame osobné údaje o vašej osobe, ako je vaše meno, priezvisko, kontaktný e-mail, telefónne číslo a doručovacia adresa.

Právnym základom na spracúvanie týchto osobných údajov je uzavretie a plnenie zmluvy a oprávnený záujem.

Vaše osobné údaje spracúvame na účely uzatvorenia a následného plnenia zmluvy, najmä formou dodania objednaného tovaru. Prostredníctvom spracúvaných osobných údajov vám predovšetkým umožňujeme prístup k vášmu kontu. Osobné údaje ďalej využívame na komunikáciu týkajúcu sa správy vášho konta a na používateľskú podporu. Na obchodné a marketingové účely používame osobné údaje iba v prípade, pokiaľ s tým súhlasíte.

Prostredníctvom osobných údajov vám umožňujeme čo najjednoduchšie používanie webového rozhrania, údaje môžu byť tiež použité na zlepšovanie našich služieb, a to vrátane využívania analýzy správania používateľov webového rozhrania.

1.3 Ako spravujeme a spracúvame vaše osobné údaje?

Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Nedochádza však k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle článku 22 Všeobecného nariadenia.

Poskytnuté osobné údaje budeme spracúvať 5 rokov od poslednej objednávky, pokiaľ ide o osobné údaje spracúvané na účely uzavretia a následného vykonávania správy a plnenia povinností zo zmluvy. Osobné údaje spracúvané v rámci používateľského konta sa spracúvajú na obdobie trvania daného používateľského konta. Poskytnuté údaje spracúvané na základe oprávneného záujmu sa spracúvajú na obdobie 3 rokov.

Spracúvaním vašich osobných údajov môžeme poveriť tretiu osobu ako sprostredkovateľa.

Prijali sme také opatrenia, aby sme osobné údaje čo najviac zabezpečili proti zneužitiu.

1.4 Komu odovzdávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnej ďalšej osobe, a to s výnimkou tretích osôb, ktoré využívame na splnenie účelov vymedzených vyššie. Ide najmä o externých dopravcov a osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru, prípadne poskytnutí služby. Takýmto osobám sú vaše osobné údaje odovzdávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nevyhnutný na doručenie tovaru alebo poskytnutie služby.

1.5 Aké sú vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi?

Týmto vás informujeme, že na základe spracúvania osobných údajov máte nasledujúce práva:

 • - právo na prístup k osobným údajom, ktoré o vás spracúvame:  Máte právo získať potvrdenie o tom, či a aké vaše osobné údaje spracúvame, vrátane práva na kópie osobných údajov, ktoré spracúvame. Dovoľujeme si upozorniť, že nebude možné sprístupnenie takých informácií, ktoré by ohrozili naše obchodné tajomstvo alebo práva tretích osôb.
 • - právo na opravu osobných údajov: Ak zistíte, že vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, sú nepresné alebo neúplné, máte právo nás požiadať o ich opravu a aktualizáciu.
 • - právo na vymazanie osobných údajov: V niektorých prípadoch máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré spracúvame. Dovoľujeme si upozorniť, že vymazanie osobných údajov nie je možné vykonať vždy, najmä nie vtedy, ak sa spracúvanie uskutočňuje v oprávnenom záujme a v súlade s predpismi na ochranu osobných údajov.
 • - právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov: V niektorých prípadoch, napr. v prípade, keď spochybňujete presnosť, zákonnosť alebo našu potrebu spracúvať vaše osobné údaje, máte právo nás požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov. Ak vašej žiadosti vyhovieme, obmedzíme spracúvanie osobných údajov na nevyhnutné minimum (a údaje spravidla nebudeme ďalej aktívne spracúvať). V našich systémoch zaznamenáme, že sa na dané údaje vzťahuje obmedzenie. Ak dôjde k zrušeniu obmedzení a my budeme mať v úmysle pokračovať v spracúvaní vašich osobných údajov, budeme vás o tom vopred informovať.
 • - právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov: Môžete namietať proti spracúvaniu tých osobných údajov, ktoré vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu. V takom prípade tieto osobné údaje nebudú spracúvané, iba ak preukážeme, že náš oprávnený záujem na takéto spracúvanie má prednosť pred vašimi záujmami. Týka sa to najmä spracúvania osobných údajov na účely marketingu.
 • - právo na prenosnosť osobných údajov: Máte právo požadovať, aby sme vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli a ktoré spracúvame, poskytli (a to v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte) tretej strane (inému prevádzkovateľovi údajov), ktorú uvediete vo svojej žiadosti. Toto svoje právo môžete uplatniť iba vtedy, ak spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu alebo na účely plnenia zmluvy a zároveň je spracúvanie automatizované.

Pri ochrane vašich osobných údajov vám vyjdeme maximálne v ústrety. Pokiaľ však s vybavením žiadosti nebudete spokojní, máte právo sa so svojou sťažnosťou obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté vaše právo obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

Za poskytnutie informácií o spracúvaní osobných údajov môžeme v určitých prípadoch požadovať primeranú úhradu nákladov potrebných na poskytnutie informácie.

2. Služby spoločnosti Google a súbory cookie

Webové rozhranie využíva na svoju činnosť takzvané súbory cookie. Súbory cookie sú textové súbory, ktoré sa ukladajú do počítača alebo iného elektronického zariadenia každého návštevníka webového rozhrania a ktoré umožňujú analýzu spôsobu používania webového rozhrania. Webové rozhranie ďalej používa službu Google Analytics a prípadne aj ďalšie služby poskytované spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len „Google“). K využívaniu súborov cookie dochádza aj v rámci využívania týchto služieb

2.1 Aké druhy súborov cookie existujú a ako vyjadríte súhlas s ich používaním?

a) Technické súbory cookie:

Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na to, aby ste sa mohli pohybovať po internetových stránkach a využívať špeciálne funkcie stránok. Bez týchto zásadných súborov cookie nie je možné používať niektoré funkcie našich stránok. Na používanie týchto súborov cookie preto nie je potrebný váš súhlas.

b) Výkonnostné súbory cookie:

Tieto súbory cookie zhromažďujú informácie o správaní používateľa. Tieto informácie sú súčasťou správ, ktorých cieľom je zlepšiť webové stránky. Všetky zhromaždené údaje sú anonymné. Aby sme mohli tieto súbory cookie používať, potrebujeme na to váš predchádzajúci súhlas.

c) Marketingové a reklamné súbory cookie:

Tieto súbory cookie sa používajú na zobrazenie reklamy, ktorá je relevantná pre používateľa a jeho záujmy. Tieto súbory cookie je možné tiež použiť na uloženie a meranie efektivity reklamnej kampane, s ktorou sa zákazník oboznámil počas návštevy konkrétnych internetových stránok. Aby sme mohli tieto súbory cookie používať, potrebujeme na to váš predchádzajúci súhlas.

Ďalej používame súbory cookie tretích strán (napr. Google Analytics na analýzu návštevnosti). Tieto súbory cookie sú riadené tretími stranami a nemáme prístup na čítanie ani zápis týchto údajov. Udelením súhlasu s marketingovými a reklamnými súbormi cookie vyjadrujete svoj súhlas aj s používaním týchto súborov cookie tretích strán.

Začiarknutím ikony „súhlasím“ vo webovom rozhraní udeľujete svoj súhlas s využívaním súborov cookie a tiež so spracúvaním vašich údajov spoločnosťou Google a našou spoločnosťou, a to spôsobom a na účely, ako je to podrobnejšie uvedené v tomto dokumente vyššie a takisto v tzv. cookie lište vo webovom rozhraní.

3.2 Môžete nejak zabrániť ukladaniu súborov cookie vo svojom počítači?

Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom príslušnej možnosti v nastaveniach internetového prehliadača.

Odmietnutie súborov cookie nebude mať za následok nedostupnosť obsahu webových stránok.

Udelený súhlas s použitím a spracúvaním súborov cookie potom môžete kedykoľvek zrušiť v päte webu v sekcii nastavenie súkromia.

3.3 Ako spoločnosť Google využíva získané dáta?

Ak vás zaujíma, ako spoločnosť Google využíva dáta, ktoré od nás získava, tieto informácie sa dozviete kliknutím na nasledujúce prepojenie: Ako spoločnosť Google využíva dáta, keď používate weby alebo aplikácie našich partnerov.

4. Ochrana autorských práv

Obsah webových stránok umiestnených v rámci webového rozhrania (texty, fotografie, obrázky, logá a ďalšie) vrátane programového vybavenia webového rozhrania a týchto podmienok je chránený naším autorským právom a môže byť chránený ďalšími právami ďalších osôb. Obsah nesmiete meniť, kopírovať, rozmnožovať, šíriť ani používať na akýkoľvek účel bez súhlasu našej spoločnosti či držiteľa autorských práv. Predovšetkým je zakázané bezplatné či odplatné sprístupňovanie fotografií a textov umiestnených v rámci webového rozhrania.

Názvy a označenia výrobkov, tovaru, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov. 

4.1 Ako budeme postupovať pri porušení autorských práv?

Pri nerešpektovaní vyššie opísaného zákazu budeme postupovať v súlade so zákonom.

Naša spoločnosť ako držiteľ autorských práv má najmä právo domáhať sa, aby sa nezasahovalo do našich autorských práv, a požadovať stiahnutie neoprávnených kópií chráneného obsahu.

Ďalej máme právo požadovať za spôsobenú ujmu primerané zadosťučinenie.

5. Ostatné vzťahy súvisiace s využívaním webového rozhrania

Upozorňujeme vás, že kliknutím na niektoré prepojenia v rámci webového rozhrania môže dôjsť k opusteniu webového rozhrania a k presmerovaniu na webové stránky tretích subjektov.

Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webového rozhrania alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Pri využívaní webového rozhrania nesmiete používať mechanizmy, programové vybavenie, skripty alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku, t. j. predovšetkým narušiť funkciu systému alebo neprimerane zaťažovať systém. Ďalej nesmiete vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla vám alebo tretím osobám umožniť neoprávnený zásah či neoprávnené používanie programového vybavenia alebo ďalších súčastí tvoriacich webové rozhranie a používanie webového rozhrania alebo jeho častí či softvérového vybavenia takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.

Nemôžeme vám zaručiť neprerušený prístup k webovému rozhraniu, jeho bezchybnosť ani absolútnu bezpečnosť. Nezodpovedáme za škodu spôsobenú pri realizácii prístupu a používaní webového rozhrania vrátane prípadnej škody vzniknutej pri sťahovaní dát zverejnených na webovom rozhraní, za škody spôsobené prerušením prevádzky, poruchou webového rozhrania, počítačovými vírusmi, za škodu v dôsledku straty dát, zisku alebo neoprávneného prístupu k prenosom a dátam.

Pokiaľ sa pri používaní webového rozhrania dopustíte akéhokoľvek nezákonného či neetického konania, máme právo obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť váš prístup k webovému rozhraniu, a to bez akejkoľvek náhrady. V tomto prípade ste ďalej povinní uhradiť našej spoločnosti škodu, ktorá vaším konaním podľa tohto odseku preukázateľne vznikla, a to v plnej výške.

Tieto podmienky používania sú platné a účinné od 11. 8. 2022

Nahor

Podmienky použitia webového rozhrania

Nachádzate sa na webovom rozhraní https://www.naninails.sk/ (ďalej len „webové rozhranie“), ktoré prevádzkuje naša spoločnosť

NaniNails s.r.o., so sídlom Baška 278, PSČ 73901, Česká republika

IČO: 29391920,

DIČ: CZ29391920                                      

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 38419

Telefónne číslo: +421 232 195 522

Kontaktný e-mail: info@naninails.sk

Bez ohľadu na to, či prostredníctvom webového rozhrania nakupujete, či sa na ňom registrujete alebo ho iba navštevujete, je nutné sa riadiť nižšie uvedenými pravidlami, ktoré vymedzujú a spresňujú podmienky používania všetkých funkčných súčastí webového rozhrania.

Registrácia na webovom rozhraní

Na webovom rozhraní sa môžete registrovať prostredníctvom registračného formulára dostupného na webovom rozhraní. Do registračného formulára je potrebné zadať požadované údaje, najmä meno, priezvisko a kontaktný e-mail. Registráciou sa založí používateľské konto.

Pre prístup do používateľského konta je potrebné používateľské meno a heslo. Prístupové údaje do používateľského konta uchovávajte v tajnosti. Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie používateľského konta treťou osobou.

Informácie uvádzané pri registrácii musia byť pravdivé a úplné. Účet, pri ktorého založení boli použité nepravdivé alebo neúplné údaje, môžeme bez náhrady zrušiť.

Ak dôjde k zmene vašich údajov, ihneď ich zmeňte aj v používateľskom konte.

Prostredníctvom používateľského konta môžete predovšetkým objednávať tovar, sledovať objednávky a spravovať používateľské konto. Prípadné ďalšie funkcie používateľského konta sú vždy uvedené v rámci webového rozhrania. 

Dovoľujeme si upozorniť, že máme právo vaše používateľské konto bez náhrady zrušiť, pokiaľ prostredníctvom vášho konta dochádza k porušovaniu dobrých mravov, platných právnych predpisov alebo týchto podmienok používania.  

Tieto podmienky používania sú platné a účinné od 25. 5. 2018

Nahor

Sledovanie zásielok

Pre odosielanie zásielok využívame služby Slovenskej pošty, GLS alebo výdajné miesta Zásielkovňa. Pre sledovanie vášho balíka, kliknite na jeden z odkazov nižšie, podľa toho, ktorého dopravcu ste si v objednávke zvolili.

Slovenská pošta

Slovak Parcel Service

ReMax Courier Service

Zásielkovňa

Nahor

Okamžitá výmena a predĺžená záruka

Podmienky služby Okamžitá výmena

Služba okamžitá výmena tovaru poskytuje výmenu chybného výrobku za nový, prípadne adekvátny. Adekvátnym produktom je myslený produkt ako po stránke správnej funkčnosti, tak aj opotrebovania a stavu.

Služba okamžitá výmena je poskytovaná pri vybraných produktoch a dáva zákazníkovi istotu výmeny chybného výrobku bez čakania.

Okamžitá výmena tovaru platí po celú dobu trvania záruky produktu, teda 24 mesiacov. V prípade uplatnenia služby okamžitá výmena, zostáva pôvodná záruka chybného produktu, nedochádza k jej predlžovaniu.

Pri uplatnení služby Okamžitá výmena je týmto služba spotrebovaná a jej platnosť sa nepredlžuje.

Službu okamžitá výmena možno uplatniť aj v kamennej predajni, avšak v prípade, že na danej predajni nebude rovnaký produkt skladom, bude do troch pracovných dní na predajňu dodaný z centrálneho skladu (adresa NaniNails s.r.o., K Čističce 218, 73925 Sviadnov). Zákazníkovi o tejto informácii dorazí email. V prípade, že by produkt nebol na sklade ani v centrálnom sklade, bude zákazníkovi ponúknutý podobný produkt alebo mu budú vrátené peniaze za službu a uplatní sa klasická reklamácia. V prípade výberu podobného produktu, bude rozdiel v cene zákazníkovi vrátený alebo bude naopak nutné rozdiel doplatiť.

Na tovar, ktorý je mechanicky poškodený, sa služba okamžitá výmena nevzťahuje.

Cena služby okamžitá výmena je 15% z ceny výrobku.

 

Podmienky služby Predĺžená záruka

Služba predĺžená záruka poskytuje predĺženie zákonnej záruky 24 mesiacov o jeden rok. Po zakúpení tejto služby budete mať na produkt záruku 3 roky (36 mesiacov).

Služba predĺžená záruka je poskytovaná na vybrané produkty a predlžuje zákazníkovi záruku o jeden rok.

Pri uplatnení služby predĺžená záruka vám produkt bezplatne opravíme či vymeníme za nový. V prípade, že produkt sa nebude dať opraviť a zároveň nebude skladom nový kus, bude zákazníkovi ponúknutý produkt s rovnakými alebo lepšími parametrami.

Služba predĺžená záruka sa nevzťahuje na mechanicky poškodený tovar.

Cena služby predĺžená záruka je 15 % z ceny produktu.

 

Tieto podmienky služieb sú platné a účinné od 25. 5. 2018

Nahor

Vernostný program predajní

Všeobecné obchodné podmienky Vernostného programu predajní NaniNails

I. Úvodné ustanovenia

 1. Našich zákazníkov si veľmi vážime a preto Vám ponúkame odmeny vo forme Vernostného programu. Za každých minutých 12 EUR (slovom: dvanásť eur) v našich predajniach získa zákazník 1 vernostný bod na svoju Vernostnú kartu. Po nazbieraní 10 vernostných bodov na Vernostnej karte získa zákazník zľavu v hodnote 8 EUR, ktorú môže uplatniť pri svojom ďalšom nákupe po predložení Vernostnej karty.
 2. Prevádzkovateľom Vernostného programu je spoločnosť NaniNails s. r. o., so sídlom Baška 278, 739 01 Baška, IČ: 29391920, DIČ: CZ29391920 (ďalej len „NaniNails“).

II. Vznik členstva

 1. Členstvo vo Vernostnom programe je bezplatné a vzniká vyžiadaním Vernostnej karty na predajni, čím súčasne zákazník súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a so všeobecnými VOP NaniNails. Súčasne je zákazník povinný vyplniť registračný formulár.
 2. Spoločnosť NaniNails si vyhradzuje právo na odmietnutie registrácie Záujemcu do programu či zrušenie jeho členstva v programe, ak sa preukáže, že údaje ním vyplnené v poliach označených ako „povinné“ sú nesprávne či nepravdivé.
 3. Po úspešnej registrácii bude zákazníkovi vydaná Vernostná karta.

III. Vernostný program

 1. Vernostný program umožňuje všetkým zákazníkom, ktorí sú členmi Vernostného programu, zbierať vernostné body na svoju Vernostnú kartu, kedy za každých 10 vernostných bodov môžu získať zľavu vo výške 8 EUR na ďalší nákup. Túto zľavu nie je možné uplatniť pri nákupe nižšej hodnoty ako 8 EUR.
 2. Zákazníkovi nákupom nevzniká právo na pridelenie vernostného bodu. Spoločnosť NaniNails si vyhradzuje právo nevydať zákazníkovi vernostný bod za nákup v prípade, že zákazník nepredloží Vernostnú kartu či zákazník koná v rozpore s dobrými mravmi.
 3. Zákazník získa vernostný bod za každých minutých 12 EUR pri jednom nákupe na predajniach NaniNails. Pri jednom nákupe je možné získať maximálne 3 vernostné body.
 4. Vernostná karta je prenosná. Platnosť vernostného bodu je obmedzená, a to po dobu jedného roku od dátumu jej vydania zákazníkovi.
 5. NaniNails má právo na zmenu odmeny v rámci Vernostného programu, zmenu prideľovaných vernostných bodov za hodnotu nákupu. NaniNails si vyhradzuje právo jednostranne meniť výšku zľavy za nazbierané vernostné body.
 6. Vernostnú karta v rámci tohto Vernostného programu nie je možné kombinovať s vernostným programom na internetových stránkach NaniNails www.naninails.sk, kedy v prípade objednávky tovaru cez www.naninails.sk a vyzdvihnutí na predajni nie je možné získať vernostný bod.
 7. Vernostný program nemôže využiť zákazník, ktorý nesplnil podmienky uvedené v čl. II. týchto podmienok, teda predovšetkým nemá Vernostnú kartu NaniNails.
 8. Účasť zákazníka na vernostnom programe je dobrovoľná a vzniká postupom podľa čl. II týchto podmienok, keď zákazník výslovne súhlasí s týmito podmienkami a všeobecnými obchodnými podmienkami NaniNails.

IV. Ukončenie členstva

 1. NaniNails si vyhradzuje právo s okamžitou platnosťou vylúčiť zákazníka, ktorý je členom Vernostného programu, z Vernostného programu alebo mu odobrať nazbierané vernostné body, a to v prípade porušenie týchto podmienok či všeobecných obchodných podmienok NaniNails zo strany takéhoto zákazníka.
 2. Členstvo ďalej končí dohodou NaniNails a zákazníka (člena Vernostného programu).
 3. Zákazník (člen Vernostného programu) môže svoje členstvo ukončiť kedykoľvek odovzdaním Vernostnej karty, čím bez náhrady zanikajú všetky práva takéhoto zákazníka a NaniNails vyplývajúce z členstva vo Vernostnom programe a z týchto podmienok a všeobecných obchodných podmienok NaniNails.
 4. NaniNails môže kedykoľvek jednostranne ukončiť Vernostný program a to aj bez udania dôvodu. Túto skutočnosť oznámi na svojich predajniach a následne bude môcť každý zákazník, ktorému na to vznikne právo podľa týchto podmienok, uplatniť zľavu do 60 dní od ukončenia Vernostného programu.

V. Ochrana osobných údajov

 1. Každý zákazník registráciou do Vernostného programu výslovne udeľuje súhlasu, aby po dobu jeho členstva vo Vernostnom programe, najdlhšie však do odvolania súhlasu, boli spracovávané jeho osobné údaje v súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami NaniNails.
 2. Ak odvolá zákazník (člen Vernostného programu) svoj súhlas so spracovaním osobných údajov alebo ak obmedzí rozsah spracovania osobných údajov spracovávaných na základe udeleného súhlasu, je NaniNails oprávnený členstvo člena v programe jednostranne ukončiť.
 3. Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov NaniNails sú k dispozícii tu.

VI. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto podmienky sú platné a účinné v znení uvedenom na internetových stránkach NaniNails a na predajniach NaniNails. Zmeny obchodných podmienok sú vyhradené, kedy má NaniNails právo jednostranne tieto podmienky meniť.
 2. V prípade, že nastane situácia, ktorá tieto podmienky Vernostného programu či všeobecné obchodné podmienky NaniNails neupravuje, je NaniNails oprávnený o tejto situácii rozhodnúť s konečnou platnosťou bež možnosti odvolania.
 3. Zaregistrovaním do Vernostného programu súhlasí zákazník s týmito podmienkami a všeobecnými obchodnými podmienkami NaniNails.
 4. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1. 6. 2022.
Nahor
arrow car cart clock hat letters menu kocka_7 kocka_11 kocka_3 nani3 kocka_6 kocka_8 kocka_5 nani5 kocka_2 kocka_10 kocka_vanoce_10 kocka_2 kocka_1 kocka_12 kocka_4 person search star